Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

Komunitně vedený místní rozvoj:

• se zaměřuje na konkrétní subregionální území,

• je veden místními akčními skupinami složenými ze subjektů, které zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy, v nichž na rozhodovací úrovni nepředstavují ani veřejné orgány definované podle vnitrostátních předpisů ani žádná z jednotlivých zájmových skupin více než 49 % hlasovacích práv,

• se uskutečňuje na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD),

• je koncipován s ohledem na místní potřeby a potenciál, zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech, vytváření sítí a případně spolupráci.

V rámci projektu z OPTP (Operační progam Technická pomoc) vznikl dokument Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS Havlíčkův kraj. 

Strategie MAS Havlíčkův kraj SCLLD 2014 - 2020 zde.

Projektové záměry obcí pro roky 2014 - 2020 (zásobník projektů k roku 2013) zde.

INFORMACE K OPERAČNÍM PROGRAMŮM 

 

Mid-term evaluace SCLLD Havlíčkův kraj (Sebehodnocení za období 1. 1. 2017 - 31. 12. 2018)

Mid-term evaluace SCLLD Havlíčkův kraj 1. 1. 2017 - 31. 12. 2018

 

Zprávy o plnění integrované strategie 


 

Přílohy k SCLLD:

Soubory ke stažení

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: