LEADER 2007 - 2013

Co je to LEADER?

Název LEADER je zkratkou francouzského výrazu „Liaison Entre Actions Développement de l´Économie Rurale" - v překladu „Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku". Metoda je zaměřená na podporu rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím pilotních integrovaných strategií realizovaných v konkrétních územích na základě vzájemné spolupráce mezi místními subjekty určitého regionu. Cílem programu LEADER je podpořit spolupráci veřejného, soukromého a neziskového sektoru na místní úrovni a to na základě principu zdola-nahoru. 

Základní principy  metody LEADER:

  • strategie místního rozvoje podle jednotlivých oblastí, určené pro řádně vymezená subregionální venkovská území;
  • partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na místní úrovni;
  • přístup zdola spojený s tím, že rozhodovací pravomoc týkající se vypracování a provádění strategií místního rozvoje náleží místním akčním skupinám;
  • víceodvětvové navrhování a provádění strategie založené na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství;
  • uplatňování inovačních přístupů;
  • provádění projektů spolupráce;
  • vytváření sítí místních partnerství.

 

Ex-post evaluace SPL 2007 - 2013

Dle Pravidel PRV, opatření IV. 1.1 zveřejňujeme evaluaci SPL za období 2007-2013 více zde.

Soubory ke stažení

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: