PRV

- výzva uzavřená - probíhá hodnocení:

 

- výzva uzavřená:

 

  • Výzva č. 4: Program rozvoje venkova - výzva stornována

-  výzva uzavřená - probíhá administrace projektů:

- výzva vyhodnocená a uzavřená:

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: