Výzva MAS č. 5: Program rozvoje venkova

poslední aktualizace: 28.5.2019

Místní akční skupinaHavlíčkův kraj, o. p. s. vyhlašuje Výzvu MAS
v souladu s Programovým rámcem PRV CLLD
schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova)


Výzva MAS č. 5 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.
Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Název SCLLD: Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj pro období 2014 – 2020Termín vyhlášení výzvy:               28. května 2019
Termín příjmu žádostí:                 od 28. května 2019 do 28. června 2019
Podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře
Termín registrace na RO SZIF:    13. srpna 2019
Termín a místo příjmu příloh k žádosti v listinné podobě (pro vybrané přílohy, které se vzhledem k velikosti, příp. formátům, předkládají v listinné podobě): v době trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech uvedených jako úřední dny Po - Čt 8:00 – 16:00 a Pá 8:00 –14:00 hodin, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.


Adresa kanceláře: MAS Havlíčkův kraj, Havlíčkova ulice 67, 582 23 Havlíčkova Borová

Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS Havlíčkův kraj, pro které je schválena SCLLD.

Kontaktní údaje:

Předpokládané alokace: Celková výše alokace pro 5. Výzvu je 5.161.090,- Kč


Text výzvy: Výzva č. 5 MAS Havlíčkův kraj Program rozvoje venkova


 Vypsané Fiche:

(Pro zobrazení Fichí je třeba jejich stažení do PC)


Semináře: 


Dokumenty k výzvě: 


Dokumenty k výběrovému/zadávacímu řízení: 

Podrobný postup k zadávání veřejných zakázek naleznete na adrese: http://www.szif.cz/cs/prv2014-verejne-zakazky

 

 

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: