Informace k OPZ

Programový rámec OPZ

Komunitně vedený místní rozvoj v rámci Operačního programu Zaměstnanost (dále jen OP ZAM) může být realizován v investiční prioritě 2.3, specifickém cíli 2.3.1 „Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech“.V rámci zpracování SCLLD byly na území MAS Havlíčkův kraj identifikovány problematiky sociálního začleňování a nezaměstnanosti jako jedny z hlavních oblastí, na které je potřeba se zaměřit. Významná jsou však témata i vzdělávání a zaměstnanosti.

Harmonogram výzev MAS Havlíčkův kraj - OPZ na rok 2018 zde.

Vyhlášené výzvy nalezete v sekci Aktuální výzvy - DOTACE

 

Soubory ke stažení

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: