Realizované projekty

Viz brožura

Soubory ke stažení

Výzva č.1

Výzva č.2

Výzva č.4

Výzva č.5

Výzva č.6

Výzva č.7

Výzva č.8

Výzva č.9

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: