Havlíčkův kraj, o.p.s.


publicita

Výzva č. 2: MAS Havlíčkův kraj – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení

poslední aktualizace: 22.5.2017

Interní postupy MAS pro operační program IROP naleznete zde.

Více informací k operačnímu programu IROP zde.

  • Cílem opatření jsou investice do stavebních úprav a pořízení vybavení vzdělávacích zařízení do škol, školských zařízení a dalších zařízení podílejících se na realizaci vzdělávacích aktivit s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí v oblasti technických a řemeslných dovedností pro zvyšování zájmu žáků a studentů o přírodovědné a technické obory, v oblasti výuky cizích jazyků a digitálních technologií.
  • Opatření má za cíl zlepšit kvalitu formálního, neformálního a zájmového vzdělávání.
  • Cílem je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit kvalitní vzdělávání a rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností a odborných znalostí, které povede k lepší uplatnitelnosti na trhu práce.
Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: