Vítejte na stránkách MAS Havlíčkův kraj o.p.s.

 

Projekt „Provozní a animační výdaje MAS Havlíčkův kraj“, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001608  je financován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Název MAS: Havlíčkův kraj, o.p.s
Sídlo: Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou
Kancelář: Havlíčkova ulice 67, 582 23 Havlíčkova Borová
Právní forma společnosti: Obecně prospěšná společnost
IČ: 27493245
Datová schránka: ch6wja

Počet obyvatel MAS: 59 256
Rozloha: 710,4 km2
Hustota osídlení: 83,4 obyv./km2

MAS Havlíčkův kraj je organizační složkou společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. Představuje partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, které působí na vymezeném subregionálním území, pro něž navrhuje a provádí SCLLD.

Území MAS Havlíčkův kraj leží v severní části Kraje Vysočina. Zahrnuje v sobě 64 samosprávných obcí, z nichž 43 obcí (67 % území) leží v okrese Žďár nad Sázavou, 17 obcí (27 % území) v okrese Havlíčkův Brod a 4 obce (6 % území) leží na hranici Kraje Vysočina a Pardubického kraje (okres Chrudim). Obce nacházející se v hraničním území s Pardubickým krajem mají stejné geografické a klimatické podmínky jako obce z nejsevernější části MAS a náleží do Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Pojítkem mezi jednotlivými obcemi je členství ve Svazku obcí Podoubraví, Svazku obcí Přibyslavsko, Subregionu Velké Dářko, členství v Lesním družstvu obcí Přibyslav, pro 43 obcí okresu Žďár nad Sázavou je vazbou stejné ORP. Celková plocha území je 710,4 km2. Oblast zaujímá 10,5 % celé rozlohy Kraje Vysočina a 0,90 % rozlohy České republiky.

Přirozenými spádovými centry tohoto regionu jsou uvnitř regionu města Přibyslav, Ždírec nad Doubravou a Svratka, pro obce na východě až jihu je to bývalé okresní město Žďár nad Sázavou, pro obce na západě regionu město Havlíčkův Brod. Poslední jmenované město však leží mimo území MAS Havlíčkův kraj. Počet obyvatel Města Žďár nad Sázavou byl k 1. 1. 2014 21 669 obyvatel, další tři zmíněná spádová centra uvnitř území se pohybují mezi 1,5 – 4 tis. obyvatel. Hustota obyvatel je nadpoloviční oproti průměru celé ČR (133,3 obyv./km2) a o 11,05% více než je hustota zalidnění Kraje Vysočina (75,1 obyv./km2).