Havlíčkův kraj, o.p.s.


publicita

Výzva č. 1: MAS Havlíčkův kraj – IROP – Podpora složek IZS k řešení a řízení rizik a katastrof

poslední aktualizace: 13.3.2017

Interní postupy MAS pro operační program IROP naleznete zde.

Více informací k operačnímu programu IROP zde.

  • Cílem opatření je dosažení vyšší ochrany života, zdraví osob, majetku a hospodářských aktivit ve vazbě na nová rizika a změny klimatu jako jsou přívalové a dlouhotrvající intenzivní srážky, nadprůměrné sněhové srážky, masivní námrazy, povodně, déletrvající sucha, vichřice, sesuvy, rozsáhlé požáry či mimořádné události antropogenního původu.
  • Zajištění připravenosti složek IZS s cílem rychlého a efektivního poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí, které povede ke zmírnění následků a projevů mimořádných událostí.
  • Cílem opatření je zajištění dostatečného vybavení složek IZS a to zejména pro JPO II a III potřebného pro předpokládaný výskyt mimořádných událostí a rizik z nich vyplývajících, které souvisejí s klimatickými změnami, antropogenními a technologickými riziky. 
  • Prostřednictvím tohoto opatření bude na území MAS posílena vybavenost a odolnost infrastruktury základních složek IZS, její soběstačnost a specializované technické a technologické prostředky.
  • V příloze č. 5 Programového dokumentu IROP je uveden seznam obcí s rozšířenou působností (ORP), jejichž správní území je dotčené zvýšenými riziky z mimořádných událostí způsobených změnou klimatu a haváriemi nebezpečných látek.

 

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: