Havlíčkův kraj, o.p.s.


publicita

Aktuální výzvy - DOTACE

poslední aktualizace: 19.10.2017

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP)

Harmonogram výzev MAS Havlíčkův kraj  - IROP na rok 2018 naleznete zde.

  • Výzva č. 1: MAS Havlíčkův kraj – IROP – Podpora složek IZS k řešení a řízení rizik a katastrof více informací zde.
  • Výzva č. 2: MAS Havlíčkův kraj – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení více informací zde.

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (OPŽP)

  • Výzva č. 1 MAS Havlíčkův kraj – OPŽP - Výsadba dřevin zde

 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV):

  • Výzva č. 1: Program rozvoje venkova více informací zde. ⇒ (výzva uzavřena a vyhodnocena)
  • Výzva č.2: Program rozvoje venkova více informací zde.

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OPZ): 

Harmonogram výzev MAS Havlíčkův kraj - OPZ na rok 2018 zde.

(výzvy uzavřeny a vyhodnoceny)

  • Výzva č.1: OPZ Prorodinná opatření více informací zde
  • Výzva č.2: OPZ Vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel více informací zde

 

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: