Havlíčkův kraj, o.p.s.


publicita

Aktuální výzvy - DOTACE

poslední aktualizace: 19.10.2017

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OPZ)


Harmonogram plánovaných výzev na kalendářní rok 2019 z OPZ zde

Harmonogram výzev MAS Havlíčkův kraj - OPZ na rok 2018 zde.

 

- aktuálně vyhlášené výzvy:

 

-  uzavřené a vyhodnocené výzvy:

 


INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP)


Harmonogram výzev MAS Havlíčkův kraj  - IROP na rok 2018 naleznete zde.

- výzvy uzavřené:

U výzvy č. 3 probíhá hodnocení.

U výzvy č. 4 probíhá hodnocení.

Výzva č. 1 a 2 jsou vyhodnoceny a předány na CRR k závěrečnému ověření způsobilosti.

 


OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (OPŽP)


 

 

  


PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV)


 

-  výzva uzavřená - probíhá administrace projektů:

- výzva vyhodnocená a uzavřená:


 

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: