AVÍZO VÝZVY - 1. VÝZVA MAS Havlíčkův kraj - Společná zemědělská politika

poslední aktualizace: 27.3.2024

AVÍZO VÝZVY

 

Základní informace k výzvě:

Výzva MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci Intervence 52.77 - LEADER

Název SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. na období 2021–2027

 

Termín vyhlášení výzvy:                   první polovina května (bude upřesněno)

Termín příjmu žádostí:                     od první poloviny května (bude upřesněno) do první poloviny                                                                             června (bude upřesněno)

Termín registrace na RO SZIF:        polovina července (bude upřesněno)    

 

Místo podání žádostí: Podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh požadovaných při podání žádosti) probíhá zasláním přes Portál farmáře.

Upozornění: Žadatel nepotřebuje mít zřízen elektronický podpis. Elektronické podepsání je určeno pro MAS (pracovník MAS uzavírá žádosti po administrativní kontrole a věcném hodnocení před podáním na RO SZIF).

 

Adresa kanceláře: MAS Havlíčkův kraj, Havlíčkova ulice 67, 582 23 Havlíčkova Borová (konzultace probíhají v době trvání příjmu Žádostí o dotaci na MAS vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat)

Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD pro období 2021-2027.

 

Kontaktní údaje:                   Bc. Kateřina Niklfeldová

                                                   niklfeldova@havlickuvkraj.cz

                                                   +420 722 945 540; 561 116 138

                                                

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fiche 4 Podnikání malých a středních podniků - aktivita a) Zemědělské podnikání, b, Zpracování a uvádění na trh produktů.

Celková výše dotace pro Výzvu č. 1 je 8 000 000 ,- Kč

 

Dokumentace k výzvě

Výzva č. 1: Společná zemědělská politika

Vypsaná Fiche:

(Pro zobrazení Fiche je třeba její stažení do PC)

 

Formulář k získání přístupu na Portál farmáře

Pravidla pro žadatele – Intervence 52.77 – LEADER

Způsob výběru projektů na MAS

Etický kodex

Postup podání Žádosti o dotaci na MAS přes Portál farmáře a následné podání na SZIF

Postup pro doplnění Žádosti o dotaci přes Portál farmáře

Postup pro doplnění aktualizované Žádosti o dotaci přes Portál farmáře

Definice malých a středních podniků a postup podání Prohlášení o kategorii podniku jsou uvedeny zde: https://www.szif.cz/cs/szp23-info

Postup oznámení stažení Žádosti o dotaci a ukončení realizace projektu ze strany žadatele

 

Dokumenty k výběrovému/zadávacímu řízení

Veškeré informace jsou uvedeny v sekci “Ke stažení” zde: https://www.szif.cz/cs/szp23-info. Zde jsou také pod záložkou “Ke stažení” uvedeny aktuálně platné verze příloh:

  • Příručka pro zadávání veřejných zakázek
  • Nejčastější dotazy k veřejným zakázkám SP SZP
  • Seznam dokumentace k zadávání veřejných zakázek, včetně přímého nákupu a cenového marketingu

Cenový marketing, časté chyby, příklad dobré praxe

Vzorová tabulka cenového marketingu

 

Dokumenty k hlášení o změnách

Zjednodušený postup hlášení o změnách

Podrobný postup hlášení o změnách

 

Dokumenty k podání Žádosti o platbu

Postup podání Žádosti o platbu přes Portál farmáře

Postup pro doplnění Žádosti o platbu přes Portál farmáře

 

Dokumenty k publicitě

Příručka pro publicitu

 

Seminář pro žadatele

Pozvánka na seminář k výzvě

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: