Společná zemědělská politika 2023-27

 

Uzavřená výzva: 1. VÝZVA MAS Havlíčkův kraj - SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA

Pravidla pro žadatele – Intervence 52.77 – LEADER

FICHE 4 - Podnikání malých a středních podniků

a) Zemědělské podnikání

b) Zpracování a uvádění na trh produktů

c) Lesnické podnikání

d) Drobní podnikatelé

Alokováno celkem na celé období 22 432 000 Kč.


FICHE 5 - Základní služby a obnova obcí

a) Kulturní, spolková a společenská zařízení, včetně komunitních center, center vzdělávání a knihoven

b) Drobná infrastruktura a základní služby (zastávky veřejné dopravy, hřbitovy, dětská hřiště a sportoviště, prostory pro separaci odpadů, komunální technika včetně zázemí)

c) Drobné památky místního významu

d) Školská zařízení (zařízení školního stravování, školní sportoviště/tělocvičny a venkovní prostory)

Alokováno celkem na celé období 20 000 000 Kč.

Harmonogram výzev na rok 2024 zde.

 

Po území budou v období srpen - září 2024 probíhat kulaté stoly k plánované výzvě na Fichi 5 - Základní služby a obnova obcí. O datu a místu konání budeme včas informovat. 

 


Po území MAS probíhala komunitní jednání (kulaté stoly) k výzvám ze SZP 2023-2027:

Kulatý stůl SZP - středa 24. 5. 2023 od 13.00 h, Svratka

Kulatý stůl SZP - čtvrtek 25. 5. 2023 od 15.00 h, Nové Veselí

Kulatý stůl SZP - úterý 30. 5. 2023 od 14.00 h, Ždírec nad Doubravou

Kulatý stůl SZP - středa 31. 5. 2023 od 13.00 h, Žižkovo Pole

Kulatý stůl SZP - úterý 13. 6. 2023 od 15.00 h, Karlov (jednání se uskutečnilo v rámci Valné hromady Subregionu Velké Dářko)

 

 

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: