Strategie CLLD 21+

 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. na období 2021–2027 zde.

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: