Strategie CLLD 21+

 

Standardizace - MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. splnila podmínky kontroly dodržování standardů místních akčních skupin pro programové období 2021 – 2027 – protokol ze dne 18. 11. 2020.

 

Strategie – "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. na období 2021-2027 Koncepční část" (CLLD_21_04_057) byla ze strany MMR-ORP schválena 11. 8. 2021.

 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. na období 2021–2027 zde.

 

Zprávy o plnění integrované strategie :

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: