ŠABLONY OP JAK

1. VÝZVA:

Šablony - Operační program Jan Ámos Komenský (OP JAK)

Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Výzva již byla uzavřena, příjemci dotace nyní své projekty realizují. Vyhlášení další výzvy: předpoklad podzim 2024.

Dotace musí být účtována pod účelovým znakem: 33092 (neinvestice).

Generátor povinné publicity zde, manažerka MAS publicitu připravuje každému příjemci (web, tisk).

KONTAKTNÍ OSOBA: Ing. Hana Chlubnová (chlubnova@havlickuvkraj.cz)

 

Další výzva na šablony (šablony II OP JAK) by dle harmonogramu výzev měla být otevřena v září 2024.

 

Podklady k výzvě:

MANUÁLY A METODICKÉ VÝKLADY

Kvalifikační předpoklady ŠA,... - manuál

Distanční (online) forma vzdělávání - JAK DOKLÁDAT - manuál

Náplň práce ŠA - vzor

Metodická pomůcka k šabloně: Spolupráce pracovníků - inspiromat zde

Metodický výklad k odměňování - zde

Zdroj: MŠMT, vlastní

 

VZOROVÉ DOKUMENTY K VYKAZOVÁNÍ

- inovativní vzdělávání - VZOR

- přehled vzdělávání - pomocná tabulka

Zdroj: vlastní

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: