Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-27

Programový rámec OP TAK byl dne 18. 5. 2023 schválen. Po vydání akceptačního dopisu ze strany Řídícího orgánu bude probíhat příprava dokumentů/podkladů pro vyhlášení výzvy.

Alokace: 9.020.000,- Kč (50 % dotace = 4.510.000,- Kč, 50 % vlastní podíl = 4.510.000,- Kč)

Žadatel: MSP (1-249 zaměstnanců)

Dotace: 50 %

Plán vyhlášení výzvy: červen 2023.

 

Vazba na specifický cíl OP TAK:

2.1 Posílení udržitelného růstu a konkurenceschopnosti MSP a tvorba pracovních míst

Vazba na opatření Strategického rámce SCLLD:

1.1.2. Podpora modernizace výroby, zavádění SMART technologií

Aktivity definované v Programovém dokumentu OP TAK:

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také umožní navazující digitalizaci a automatizaci výroby.

 

Kontaktní osoba za MAS Havlíčkův kraj:

Ing. Hana Chlubnová, email: chlubnova@havlickuvkraj.cz, mobil: 739 626 612

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: