1. VÝZVA MAS Havlíčkův kraj – IROP – VZDĚLÁVÁNÍ 2023

poslední aktualizace: 17.7.2023

 


VÝZVA JE JIŽ UZAVŘENÁ A VYHODNOCENÁ.


V rámci této výzvy bylo vybráno k podpoře všech 5 projektových záměrů, které byly na MAS přijaty.

 


Důležité dokumenty k hodnocení a výběru projektových záměrů:

Seznam vybraných projektů v rámci 1. Výzvy MAS Havlíčkův kraj - IROP - VZDĚLÁVÁNÍ 2023

Zápis z jednání Programového výboru č. 7/2023

Přílohy k zápisu PV č. 7/2023

Zápis z jednání Výběrové komise

Příloha zápisu z jednání VK: Přehled přijatých projektových záměrů s bodovým hodnocením

Přehled přijatých projektových záměrů na MAS

 


Základní informace k výzvě:


Datum a čas vyhlášení výzvy MAS:                                                                    17. 7. 2023, 8:00 hodin 

Datum a čas zahájení příjmu záměrů mimo MS21+ (tj. na MAS)                 17. 7. 2023, 13:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu záměrů mimo MS21+ (tj. na MAS)               18. 8. 2023, 13:00 hodin


Dokumentace výzvy:

Text výzvy

Formulář projektového záměru

Formulář žadatel převede do formátu pdf a elektronicky podepíše. Projektový záměr vč příloh je zaslán na email: irop@havlickuvkraj.cz. Žadatel uvede do předmětu e-mailu číslo a název výzvy, do které podává projektový záměr. 

Čestné prohlášení

Čestné prohlášení žadatel podepiše buď ručně a zašle společně s formulářem sken prohlášení, či elektronicky.

Kritéria hodnocení

Další dokumenty:

Počet obyvatel v obcích

Směrnice MAS pro realizaci programového rámce IROP 2021-2027, verze 01

 

Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy žadatel nalezne na:

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/48vyzvairop

 

Jednací řády Výběrové komise a Programového výboru najdete na:

https://www.havlickuvkraj.cz/mas-havlickuv-kraj/organy-mas/organy-mas

 

Kontrolní listy k výzvě - VZORY:

Kontrolní list - formální náležitosti a přijatelnost

Kontrolní list - věcné hodnocení

 

Seminář pro žadatele:

Pozvánka na seminář pro žadatele

 

 

Kontaktní údaje:

Ing. Hana Chlubnová, chlubnova@havlickuvkraj.cz, 561 116 138 

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: