9. VÝZVA MAS Havlíčkův kraj – IROP – VZDĚLÁVÁNÍ 2024

poslední aktualizace: 2.5.2024

OTEVŘENÁ VÝZVA !!!

 

 

Základní informace k výzvě:Datum a čas vyhlášení výzvy MAS:                                                                    2. 5. 2024, 8:00 hodin 

Datum a čas zahájení příjmu záměrů mimo MS21+ (tj. na MAS)                 2. 5. 2024, 13:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu záměrů mimo MS21+ (tj. na MAS)                3. 6. 2024, 13:00 hodinDokumentace výzvy:

Text výzvy

Formulář projektového záměru

Formulář žadatel převede do formátu pdf a elektronicky podepíše. Projektový záměr vč příloh je zaslán na email: irop@havlickuvkraj.cz. Žadatel uvede do předmětu e-mailu číslo a název výzvy, do které podává projektový záměr. 

Čestné prohlášení

Čestné prohlášení žadatel podepiše buď ručně a zašle společně s formulářem sken prohlášení, či elektronicky.

Kritéria hodnocení

Další dokumenty:

Počet obyvatel v obcích

Směrnice MAS pro realizaci programového rámce IROP 2021-2027, verze 02

 

Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy žadatel nalezne na:

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/48vyzvairop

 

Jednací řády Výběrové komise a Programového výboru najdete na:

https://www.havlickuvkraj.cz/mas-havlickuv-kraj/organy-mas/organy-mas

 

Kontrolní listy k výzvě - VZORY:

Kontrolní list - formální náležitosti a přijatelnost

Kontrolní list - věcné hodnocení

 

Seminář pro žadatele:

Konzultace projektových záměrů probíhají individuálně, na základě předchozí domluvy.

 

Kontaktní údaje:

Ing. Hana Chlubnová, chlubnova@havlickuvkraj.cz, 561 116 138 

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: