8. VÝZVA MAS Havlíčkův kraj – IROP – HASIČI 2024

poslední aktualizace: 19.2.2024


VÝZVA JE UZAVŘENÁ A VYHODNOCENÁ.


Do výzvy bylo přijato celkem 10 projektových záměrů. Všechny přijaté projektové záměry byly podpořeny.

 


 

Důležité dokumenty k hodnocení a výběru projektových záměrů:

Přehled přijatých projektových záměrů na MAS

Zápis z jednání Výběrové komise MAS včetně příloh

Zápis z jednání Programového výboru MAS

Přehled vybraných a nevybraných projektových záměrů na MAS

 


Základní informace k výzvě:


Datum a čas vyhlášení výzvy MAS:                                                                    19. 2. 2024, 9:00 hodin 

Datum a čas zahájení příjmu záměrů mimo MS21+ (tj. na MAS)                 19. 2. 2024, 14:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu záměrů mimo MS21+ (tj. na MAS)                22. 3. 2024, 14:00 hodinDokumentace výzvy:

Text výzvy

Formulář projektového záměru

Formulář žadatel převede do formátu pdf a elektronicky podepíše. Projektový záměr vč. příloh je zaslán na email: irop@havlickuvkraj.cz. Žadatel uvede do předmětu e-mailu číslo a název výzvy, do které podává projektový záměr. 

Čestné prohlášení

Čestné prohlášení žadatel podepiše buď ručně a zašle společně s formulářem sken prohlášení, či elektronicky.

Kritéria hodnocení

 

Další dokumenty:

Směrnice MAS pro realizaci programového rámce IROP 2021-2027, verze 02 (platná verze)

Počet obyvatel v obcích

Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy žadatel nalezne na:

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/61vyzvairop

Parametry pro stavby a normativ materiálně technického vybavení pro výkon činností jednotek SDH obcí

 

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce zde.

 

Jednací řády Výběrové komise a Programového výboru najdete na:

https://www.havlickuvkraj.cz/mas-havlickuv-kraj/organy-mas/organy-mas

 

Kontrolní listy k výzvě - VZORY:

Kontrolní list - formální náležitosti a přijatelnost

Kontrolní list - věcné hodnocení

 

Seminář pro žadatele:

Pozvánka na seminář pro žadatele

 

Kontaktní údaje:

Ing. Hana Chlubnová, chlubnova@havlickuvkraj.cz, 561 116 138

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: