3. VÝZVA MAS Havlíčkův kraj - IROP - SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2023

poslední aktualizace: 28.8.2023


VÝZVA JE JIŽ UZAVŘENÁ A VYHODNOCENÁ.


Do výzvy byl podán 1 projektový záměr, který byl vybrán k podpoře.

 


Důležité dokumenty k hodnocení a výběru projektových záměrů:

Seznam vybraných projektů - 3. výzva MAS Havlíčkův kraj - IROP - SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2023

Zápis z jednání Programového výboru č. 8/2023

Přílohy k zápisu z jednání PV č. 8/2023

Zápis z jednání Výběrové komise

Přehled přijatých projektových záměrů s přidělenými počty bodů

Přehled přijatých projektových záměrů na MAS

 


Základní informace k výzvě:


Datum a čas vyhlášení výzvy MAS:                                                                    28. 8. 2023, 8:00 hodin 

Datum a čas zahájení příjmu záměrů mimo MS21+ (tj. na MAS)                 28. 8. 2023, 13:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu záměrů mimo MS21+ (tj. na MAS)                29. 9. 2023, 13:00 hodin


Dokumentace výzvy:

Text výzvy

Formulář projektového záměru

Formulář žadatel převede do formátu pdf a elektronicky podepíše. Projektový záměr vč příloh je zaslán na email: irop@havlickuvkraj.cz. Žadatel uvede do předmětu e-mailu číslo a název výzvy, do které podává projektový záměr. 

Čestné prohlášení

Čestné prohlášení žadatel podepiše buď ručně a zašle společně s formulářem sken prohlášení, či elektronicky.

Kritéria hodnocení

Souhlasné stanovisko obce - NEZÁVAZNÝ VZOR

Další dokumenty:

Směrnice MAS pro realizaci programového rámce IROP 2021-2027, verze 01

 

Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy žadatel nalezne na:

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/49vyzvairop

 

Jednací řády Výběrové komise a Programového výboru najdete na:

https://www.havlickuvkraj.cz/mas-havlickuv-kraj/organy-mas/organy-mas

 

Kontrolní listy k výzvě - VZORY:

Kontrolní list - formální náležitosti a přijatelnost

Kontrolní list - věcné hodnocení

 

Seminář pro žadatele:

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře

 

Kontaktní údaje:

Ing. Hana Chlubnová, chlubnova@havlickuvkraj.cz, 561 116 138 

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: