Analýza území

 

Území MAS

 

Kdo jsme? 


Místní akční skupina (MAS) Havlíčkův kraj je sdružení zástupců obcí, neziskových organizací, podnikatelů, firem a dalších aktérů, které spojuje zájem o rozvoj území.

MAS na základě své strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD MAS Havlíčkův kraj), zprostředkovává granty a dotace organizacím, které působí na území MAS, zveřejňuje výzvy pro místní žadatele o dotace, zajišťuje konzultace, poradenskou činnosti. Kromě toho se aktivně zapojuje do dění v regionu různými informačními a kulturními akcemi, a to buď jako pořadatel nebo partner.

 

Název MAS: Havlíčkův kraj, o.p.s
Sídlo: Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou
Kancelář: Havlíčkova ulice 67, 582 23 Havlíčkova Borová
Právní forma společnosti: Obecně prospěšná společnost
IČ: 27493245
ID schránky: j9i9fci

Počet obyvatel MAS: 58 991
Rozloha: 716,13 km2
Hustota osídlení: 82,22 obyv./km2

Počet členů/partnerů:  106

MAS Havlíčkův kraj je organizační složkou společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. Představuje partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, které působí na vymezeném subregionálním území, pro něž navrhuje a provádí CLLD (komunitně vedený místní rozvoj) prostřednictvím SCLLD (strategie komunitně vedeného rozvoje).

 

Území MAS - údaje ve vazbě na implementaci v období 2021 - 2027


Území MAS Havlíčkův kraj leží v severní části Kraje Vysočina. Zahrnuje v sobě 65 samosprávných obcí, znichž 43 obcí (67 % území) leží v okrese Žďár nad Sázavou, 18 obcí (27 % území) v okrese Havlíčkův Brod a 4 obce (6 % území) leží na hranici Kraje Vysočina a Pardubického kraje (okres Chrudim). Obce nacházející se v hraničním území s Pardubickým krajem mají stejné geografické a klimatické podmínky jako obce z nejsevernější části MAS a náleží do Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Pojítkem mezi jednotlivými obcemi je členství ve Svazku obcí Podoubraví, Svazku obcí Přibyslavsko, Subregionu Velké Dářko, členství v Lesním družstvu obcí Přibyslav, pro 43 obcí okresu Žďár nad Sázavou je vazbou stejné ORP. Celková plocha území je 716,13 km2. Oblast zaujímá 10,5 % celé rozlohy Kraje Vysočina a 0,90 % rozlohy České republiky.

Přirozenými spádovými centry tohoto regionu jsou uvnitř regionu města Přibyslav, Ždírec nad Doubravou a Svratka, pro obce na východě až jihu je to bývalé okresní město Žďár nad Sázavou, pro obce na západě regionu město Havlíčkův Brod. Poslední jmenované město však leží mimo území MAS Havlíčkův kraj. Počet obyvatel Města Žďár nad Sázavou byl k 31. 12. 2019 20 717 obyvatel, další tři zmíněná spádová centra uvnitř území se pohybují mezi 1,5 – 4 tis. obyvatel. Hustota obyvatel je nadpoloviční oproti průměru celé ČR (133,3 obyv./km2) a o 11,05% více než je hustota zalidnění Kraje Vysočina (75,1 obyv./km2).

  • Mapa území působnosti MAS pro období 2021+ zde
  • Mapa území působnosti MAS pro období 2021+ s názvy obcí zde
Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: