Aktuální výzvy – DOTACE 21+

 

 Formuláře žádostí:               SZIF - Portál farmářee                      MS2021 +

Generátor nástrojů povinné publicity evropských strukturálních a investičních fondů

(V generátoru vyberete aktuální programové období!)

 

Přehled otevřených výzev MAS:

 

8. VÝZVA MAS Havlíčkův kraj – IROP – HASIČI 2024

7. VÝZVA MAS Havlíčkův kraj – IROP – SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2024


SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA (SZP)


Harmonogram plánovaných výzev MAS Havlíčkův kraj na rok 2024 pro SZP 2023-2027

Výzvy budou otevřeny v roce 2024.


INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP) 2021-2027


Harmonogram plánovaných výzev MAS Havlíčkův kraj na rok 2024 pro IROP 2021-2027

 

Otevřené výzvy:

8. VÝZVA MAS Havlíčkův kraj – IROP – HASIČI 2024

7. VÝZVA MAS Havlíčkův kraj – IROP – SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2024

 

Uzavřené výzvy:


OPERAČNÍ PROGRAM TECHNOLOGIE A APLIKACE

PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP TAK) 2021-2027


Harmonogram plánovaných výzev MAS Havlíčkův kraj  na rok 2024 pro OP TAK

Uzavřené výzvy:


 

 

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: