Aktuální výzvy – DOTACE 21+

 

→ Integrovaný regionální operační program (IROP 2021-2027)

→ Společná zemědělská politika (SZP 2021-2027)

→ Operační program Technologie a aplikace pro                                                         konkurenceschopnost 2021-27

 

 Formuláře žádostí:               SZIF - Portál farmářee                      MS2021 +

Generátor nástrojů povinné publicity evropských strukturálních a investičních fondů

 


SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA (SZP)


 


INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP) 2021-2027


Harmonogram plánovaných výzev MAS Havlíčkův kraj na rok 2023 pro IROP 2021 -2027


OPERAČNÍ PROGRAM TECHNOLOGIE A APLIKACE

PRO KONKURENCESCHOPNOST 2021-2027


 


 

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: