Aktuální výzvy – DOTACE 21+

 

 Formuláře žádostí:               SZIF - Portál farmářee                      MS2021 +

Generátor nástrojů povinné publicity evropských strukturálních a investičních fondů

(V generátoru vyberete aktuální programové období!)

 

Přehled otevřených výzev MAS:

1. výzva MAS Havlíčkův kraj - OP TAK - Technologie pro MAS

5. VÝZVA MAS Havlíčkův kraj - IROP - HASIČI II.
4. VÝZVA MAS Havlíčkův kraj - IROP - DOPRAVA 2023
3. VÝZVA MAS Havlíčkův kraj - IROP - SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2023

--------------------------------------------------------------------------------------------


SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA (SZP)


Výzvy budou otevřeny v roce 2024.


INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP) 2021-2027


Harmonogram plánovaných výzev MAS Havlíčkův kraj na rok 2023 pro IROP 2021 -2027- aktualizace

Otevřené výzvy:

Uzavřené výzvy:


OPERAČNÍ PROGRAM TECHNOLOGIE A APLIKACE

PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP TAK) 2021-2027


Harmonogram plánovaných výzev MAS Havlíčkův kraj  na rok 2023 pro OP TAK

Otevřené výzvy:


 

 

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: