Aktuální výzvy – DOTACE 21+

 

 Formuláře žádostí:               SZIF - Portál farmářee                      MS2021 +

Generátor nástrojů povinné publicity evropských strukturálních a investičních fondů

(V generátoru vyberete aktuální programové období!)

 

Přehled výzev MAS

 


SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA (SZP)


Harmonogram plánovaných výzev MAS Havlíčkův kraj na rok 2024 pro SZP 2023-2027

 

Uzavřená výzva:

1. VÝZVA MAS Havlíčkův kraj - Společná zemědělská politika

 


INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP) 2021-2027


Harmonogram plánovaných výzev MAS Havlíčkův kraj na rok 2024 pro IROP 2021-2027

 

Uzavřené výzvy:

 


OPERAČNÍ PROGRAM TECHNOLOGIE A APLIKACE

PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP TAK) 2021-2027


Harmonogram plánovaných výzev MAS Havlíčkův kraj  na rok 2024 pro OP TAK

 

Uzavřené výzvy:


 

 

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: