Realizované projekty

 

Podpořené projekty v 1. výzvě z Programu rozvoje venkova


Zrealizované projekty z 1. výzvy PRV:


→ Pořízení stroje  - ZP Ostrov, a.s., Ostrov nad Oslavou

Celkové náklady: 2 625 700, - Kč   Výše dotace: 1 200 000,- Kč

 

 

→ Nákup postřikovače - Dušan Jaroš, Česká Bělá - Cibotín

Celkové náklady: 580 800,- Kč     Výše dotace: 240 000,- Kč

 

 

→ Nákup kolového nakladače - Jan Jonáš, Česká Bělá - Samotín

Celkové náklady: 1 421 750, -     Výše dotace: 587 500, - Kč

 

 

→ Nákup zemědělské techniky pro ZDV Hodíškov  - Zemědělské družstvo vlastníků Hodíškov

Celkové náklady: 6 525 530, -     Výše dotace: 2 995 800, - Kč

 

(cisterna, diskové brány, luční smyk, návěs, obraceč píce, přepravník balíků, rozdružovač balíků, shrnovač píce, vozík na mléko)

 

→ Nákup techniky ZD Žižkovo Pole – Zemědělské družstvo Žižkovo Pole

Celkové náklady:  6 473 500,- Kč   Výše dotace: 2 625 000,- Kč

 

(manipulátor, rotační brány, secí stroj)

 

→ Modernizace výroby řeznických a uzenářských výrobků – Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost

Celkové náklady: 2 036 539,- Kč     Výše dotace: 762 250,- Kč

 

chladírenské vozidlo                                  udírna

 

→ Investice Martin Jonáš, Hluboká u Krucemburku

Celkové výdaje: 2 .057.000,- Kč      Výše dotace: 850.000,- Kč

 

(nesené disky, radličkový podmítač, rozdružovač balíků)

 

→ Nákup zemědělské techniky  - Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost

Celkové výdaje 6.755.430,- Kč        Výše dotace 2.593.200,- Kč

 

(cisterna na fekálie, návěs, traktor)

 

 

Zbývající jeden  projekt  z 1. výzvy je  v současné době v realizaci:

Ing. Stanislav Havelka, Ostrov nad Oslavou - Podpora investic na rozšíření truhlářské výroby

celkové výdaje 5. 700.595,- Kč, výše dotace 2.120.093,- Kč

 

 


 Podpořené projekty ve 2. výzvě MAS z Programu rozvoje venkova


Projekty jsou ve fázi po podpisu Dohody.

 

Jeden projekt z 2. výzvy je realizován. Nachází se ve fázi kontroly. Jedná se o projekt:

→ Modernizace výroby - Dobrůtky z Vysočiny s.r.o.

Celkové výdaje projektu: 82.868,- Kč         Výše dotace: 30.818,- Kč

Robot s příslušenstvím

 


PODPOŘENÉ PROJEKTY Z IROP


 

Přístavba Mateřské školy Bezručova v Přibyslavi, Město Přibyslav

Reg. číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008279

Požadovaná výše dotace: 11.390.420,20 Kč


 

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: