Výzva č. 2: z Programu rozvoje venkova

poslední aktualizace: 19.2.2018

 

Místní akční skupinaHavlíčkův kraj, o. p. s.vyhlašuje 2. výzvu MAS

v souladu s Programovým rámcem PRV CLLD

schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova)

Výzva MAS č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. 

Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Název SCLLD:  Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj pro období 2014 – 2020

Seznam vybraných žádostí

Pozvánka na jednání Programového výboru

Zápis z jednání Programového výboru

Pozvánka na jednání Výběrové komise

Zápis z jednání Výběrové komise ze dne 12.4.2018

Seznam přijatých žádostí

 

Termín vyhlášení výzvy:        19. února 2018

Termín příjmu žádostí:          od 5. března 2018 do 19. března 2018 do 16:00 hodin

podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře

Termín registrace na RO SZIF:17. 5. 2018

Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě:Kancelář MAS Havlíčkův kraj, Havlíčkova ulice 67, 582 23 Havlíčkova Borová

Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě: v době trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech uvedených jako úřední dny Po - Čt 8:00 – 16:00 a Pá 8:00 – 14:00 hodin, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS Havlíčkův kraj, pro které jeschválena SCLLD.


Text výzvy: 2. výzva MAS Havlíčkův kraj PRV 2018


Vypsané Fiche:

(Pro zobrazení Fichí je třeba jejich stažení do PC)


Dokumenty k výzvě:

 

 


Dokumenty k výběrovému/zadávacímu řízení

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Doporučující přílohy k Příručce pro zadávání veřejných zakázek:

 

 

 

 

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: