Výzva č. 1 z Programu rozvoje venkova

Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o.p.s. vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova).

Výzva MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020

Název SCLLD: Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj pro období 2014 – 2020

Termín vyhlášení výzvy: 19. červen 2017

Termín příjmu žádostí: od 1. srpna 2017 do 21. srpna do 12:00 hodin

Termín registrace na RO SZIF: 14. 9. 2017

Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS Havlíčkův kraj, pro které je schválena SCLLD

Seznam vybraných Žádostí v 1. Výzvě MAS  -  (Pokud se Vám stahovaný soubor nezobrazí, uložte si ho do svého počítače, a pak ho otevřete.)

Zápis z jednání Programového výboru ze dne 31.8.2017

Zápis z jednání Výběrové komise ze dne 30.8.2017

Seznam přijatých Žádostí na MAS 

Pozvánka na jednání Programového výboru

Pozvánka na jednání Výběrové komise

Text výzvy

Kontaktní údaje: Jaroslava Hájková - tel. 774 420 913, Jitka Škaredová - tel. 722 945 540

 

Podání Žádosti o platbu:


 

Vyhlášené fiche:


(Pokud se Vám stahovaný soubor nezobrazí, uložte si ho do svého počítače, a pak ho otevřete.):

Dokumenty k Výzvě:


Pravidla pro žadatele 19. 2.1

Interní postupy pro hodnocení a výběr projektů

Etický kodex: Příloha č. 1 Interních postupů

Jednací řád Programového výboru zde

Jednací řád Výběrové komise zde

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie: Příloha č. 5 Pravidel 19. 2.1

Pozvánka na seminář k 1. výzvě MAS 21. 6. 2017 v Havlíčkově Borové

Pozvánka na seminář k 1. výzvě 12. 7. 2017 v Novém Veselí

Školení Fiche č.1 - prezentace

Školení Fiche č.3 - prezentace

Školení Fiche č.2 a Fiche č.7 - prezentace

Školení Fiche č.10 - prezentace

Pokud způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 milión korun, žadatel doloží podmínku splnění finančního zdraví. Formuláře mají formu pdf a lze je vygenerovat na Portálu farmáře. Žadatel zvolí typ formulářů dle způsobu vedení účetnictví v plném/zjednodušeném rozsahu, nebo daňové evidence.

Metodika pro výpočet finančního zdraví

Výpočet finančního zdraví

Pravidla publicity naleznete na odkazu: https://www.szif.cz/cs/prv2014-pravidla

Veřejné zakázky: https://www.szif.cz/cs/prv2014-verejne-zakazky

Příručka pro zadávání veřejných zakázek: zde

Nejčastější dotazy k veřejným zakázkám: https://www.szif.cz/cs/faq-verejne-zakazky

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): zde

Informace pro žadatele o přístup do Portálu farmáře SZIF/eAgri: zde

Žádost o přístup do Portálu eAgri a do Portálu farmáře SZIF: zde

Prezentace ze seminářů pro žadatele: Fiche č.1Fiche č.2 a č.7Fiche č.3Fiche č.10

 


Dokumenty k výběrovému/zadávacímu řízení:


Postup pro doložení dokumentů k VŘ/ZŘ a aktualizace formuláře Žádosti o dotaci

Seznam dokumentace z VŘ/ZŘ pro zadávání zakázek PRV mimo režim zákona

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

 

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: