PRV

výzva uzavřená (probíhá hodnocení):

  • Výzva č. 5: Program rozvoje venkova                                                                                                          

 

  • Výzva č. 4: Program rozvoje venkova - výzva stornována

-  výzva uzavřená - probíhá administrace projektů:

- výzva vyhodnocená a uzavřená:

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: