Havlíčkův kraj, o.p.s.
Nepřehlédněte:
Aktuální výzvy - DOTACE
publicita

PRV

- otevřená výzva: 

 

-  výzva uzavřená - probíhá administrace projektů:

- výzva vyhodnocená a uzavřená:

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: