Výzva č. 2: MAS Havlíčkův kraj – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení

poslední aktualizace: 1.3.2018

Seznam vybraných projektů

Zápis z jednání Programového výboru

Zápis z jednání Výběrové komise

Seznam přijatých žádostí

Zápis ze školení Výběrové komise ze dne 18. 4. 2018

Zápis ze školení Výběrové komise ze dne 12. 4. 2018

 

 

Základní informace k výzvě:


 

Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy žadatel nalezne u výzvy ŘO IROP č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastrukt. pro vzdělávání a celož. učení - int.pr.CLLD. V příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je možné najít Postup pro podání žádostí o podporu v IS KP14+ či Metodické listy indikátorů.

Interní postupy MAS pro operační program IROP naleznete zde.

 

 

ŽÁDOST O PODPORU


-  se zpracovává v systému MS2014+, který najdete na webových stránkách https://mseu.mssf.cz/

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 1. 3. 2018, 8:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 1. 3. 2018, 8:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 31. 03. 2018, 14:00

 

Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na kontaktní osobu této výzvy: Ing. Hana Půžová, puzova@havlickuvkraj.cz, tel.: 739 626 612

 

SEMINÁŘE PRO ŽADATELE:

 

Formulář pro vyřizování žádostí o přezkum

 

 

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: