Výzva č. 1: MAS Havlíčkův kraj – IROP – Podpora složek IZS k řešení a řízení rizik a katastrof

poslední aktualizace: 1.3.2018

 

 

Základní informace k výzvě:


Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy žadatel nalezne u výzvy ŘO IROP č. 69 Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD. V příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je možné najít Postup pro podání žádostí o podporu v IS KP14+ či Metodické listy indikátorů.

Interní postupy MAS pro operační program IROP naleznete zde.

 

 

ŽÁDOST O PODPORU


- se zpracovává v systému MS2014+, který najdete na webových stránkách  https://mseu.mssf.cz/

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 1. 3. 2018, 8:00

Datum a čas zahájení přijmu žádosti o podporu v MS2014+: 1. 3. 2018, 8:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 31. 03. 2018, 14:00

 

Kontaktní osoba pro výzvu MAS Havlíčkův kraj: Ing. Hana Půžová, puzova@havlickuvkraj.cz, tel.: 739 626 612

 

SEMINÁŘE PRO ŽADATELE:

 

 ⇒ Formulář pro vyřizování žádostí o přezkum

 

 

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: