Výzva č. 8 MAS Havlíčkův kraj – IROP – "Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení IV"

poslední aktualizace: 18.10.2021

Základní informace k výzvě:


 

Datum vyhlášení výzvy MAS:                                             18. 10. 2021, 8.00 hodin 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:                    18. 10. 2021, 8:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:             19. 11. 2021, 14:00 hodin


Pozvánka na jednání Výběrové komise (30. 11. 2021)

Seznam přijatých žádostí


Dokumentace výzvy:

Text výzvy

Příloha č. 1 Hodnotící kritéria

Příloha č. 2 Osnova studie proveditelnosti Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Příloha č. 3 Osnova studie proveditelnosti Infrastruktura základních škol

Příloha č. 4 Osnova studie proveditelnosti Infrastruktura pro další vzdělávání

 

Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy žadatel nalezne na

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-68-zvysovani-kvality-a-dostupnosti-infrast

 

Edukační video MMR k vyplnění žádosti v systému S2014+ naleznete na

https://www.dotaceeu.cz/cs/jak-ziskat-dotaci/elektronicka-zadost/edukacni-videa

 

ŽÁDOST O PODPORU -  se zpracovává v systému MS2014+ naleznete na
https://mseu.mssf.cz/
 

Jednací řády Výběrové komise a Programového výboru najdete na

https://www.havlickuvkraj.cz/mas-havlickuv-kraj/organy-mas/organy-mas

 

Seminář pro žadatele:

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře

 

Kontrolní listy:

Kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní list pro věcné hodnocení

 

Kontaktní údaje: 

Ing. Yvona Jandová, jandova@havlickuvkraj.cz, +420 561 110 570, 604 687 729

 

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: