Výzva č. 6 MAS Havlíčkův kraj – IROP – "Podpora sociálních služeb II"

poslední aktualizace: 19.3.2020

 

Základní informace k výzvě:


 

Datum vyhlášení výzvy MAS:                                         19. 3. 2020, 8.00 hodin 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:               19. 3. 2020, 8:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:              12. 5. 2020, 14:00 hodin

 

Zápis z jednání Programového výboru z 9. 7. 2020

POZVÁNKA na jednání Programového výboru MAS Havlíčkův kraj

Zápis z jednání výběrové komise

POZVÁNKA na jednání Výběrové komise MAS Havlíčkův kraj

Seznam přijatých žádostí

Text výzvy

Příloha č. 1 Hodnotící kritéria

 

Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy žadatel nalezne na

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-62-socialni-infrastruktura-integrovane-pro

 

Postup pro podání žádostí o podporu v IS KP14+ naleznete na

https://irop.mmr.cz/getmedia/79a7026a-eb02-4518-98a1-7c0f20f6cc65/Prirucka-pro-zadavani-vyzvy-do-MS2014_2_2019.pdf.aspx?ext=.pdf

 

ŽÁDOST O PODPORU -  se zpracovává v systému MS2014+, který najdete na webových stránkách https://mseu.mssf.cz/
 

 

Semináře pro žadatele:

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře

 

Konzultace k přípravě žádosti o podporu poskytujeme v kanceláři MAS na adrese: Havlíčkova ulice 67, 582 23 Havlíčkova Borová

Kontaktní údaje: 

Ing. Yvona Jandová, jandova@havlickuvkraj.cz, pevná linka 561 110 570

Osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě! 

 

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: