Výzva č. 4: MAS Havlíčkův kraj – IROP – Podpora sociálních služeb

poslední aktualizace: 11.5.2018

 

Seznam žádostí IROP - Výzva č.4 - podpořené a náhradní projekty

Zápis z jednání Programového výboru 

Zápis z jednání Výběrové komise - výběr projektů

Pozvánka na jednání Výběrové komise

Zápis ze školení Výběrové komise

Seznam přijatých žádostí

 

Základní informace k výzvě:


Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy žadatel nalezne u výzvy ŘO IROP č.62 SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - integrované projekty CLLD. V příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je možné najít Postup pro podání žádostí o podporu v IS KP14+ či Metodické listy indikátorů.

Interní postupy MAS pro operační program IROP naleznete zde.

 

ŹÁDOST O PODPORU- zpracovává se v systému MS2014+, který najdete na webových stránkách: https://mseu.mssf.cz/

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 11. 5. 2018, 8:00
Datum a čas zahájení přijmu žádosti o podporu v MS2014+: 11. 5. 2018, 8:00
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 15. 6. 2018, 12:00
 

Kontaktní osoba pro výzvu MAS Havlíčkův kraj: Ing. Hana Půžová, puzova@havlickuvkraj.cz, tel.: 739 626 612

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE:

 

Formulář pro vyřizování žádostí o přezkum

 

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: