Výzva č. 3: MAS Havlíčkův kraj – IROP – Zlepšení infrastruktury a bezpečnosti udržitelných forem dopravy

poslední aktualizace: 11.5.2018

Zápis z jednání Programového výboru ze dne 14. 5. 2019

Zápis z jednání Výběrové komise ze dne 28. 3. 2019 - přehodnocení projektu

Pozvánka na jednání Výběrové komise (28. 3. 2019)

Seznam žádostí IROP Výzva č.3 - podpořené a náhradní projekty

Zápis z jednání Programového výboru ze dne 24.9.2018

Pozvánka na jednání Programového výboru - 24. 9. 2018

Zápis z jednání Programového výboru ze dne 18. 9. 2018

Pozvánka na jednání Programového výboru - 18. 9. 2018

Zápis z jednání Výběrové komise

Pozvánka na jednání Výběrové komise

Zápis ze školení Výběrové komise

Pozvánka na školení Výběrové komise

Seznam přijatých žádostí 

 

Základní informace k výzvě:


Přehled změn:

Z důvodu efektivity vyhlášené výzvy došlo k prodloužení termínu ukončení příjmu žádostí o podporu, a to do 30. 6. 2018, 14:00.

 

Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy žadatel nalezne u výzvy ŘO IROP č. 53 UDRŽITELNÁ DOPRAVA - integrované projekty CLLD. V příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je možné najít Postup pro podání žádostí o podporu v IS KP14+ či Metodické listy indikátorů.

Interní postupy MAS pro operační program IROP naleznete zde.

 

SEMINÁŘ PŘO ŽADATELE:

 

ŹÁDOST O PODPORU 


- se zpracovává v systému MS2014+, který najdete na webových stránkách: https://mseu.mssf.cz/

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 11. 5. 2018, 8:00

Datum a čas zahájení přijmu žádosti o podporu v MS2014+: 11. 5. 2018, 8:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 30. 6. 2018, 14:00

 

Kontaktní osoba pro výzvu MAS Havlíčkův kraj: Ing. Hana Půžová, puzova@havlickuvkraj.cz, tel.: 739 626 612

 

Formulář pro vyřizování žádostí o přezkum

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: