IROP

 Harmonogram výzev MAS Havlíčkův kraj  - IROP na rok 2018 naleznete zde.

 Harmonogram výzev MAS Havlíčkův kraj - IROP na rok 2019 naleznete zde.

Výzva č. 5: MAS Havlíčkův kraj – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení se  vzhledem k aktualizaci Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP stále připravuje. Předpokládaný termín vyhlášení je druhá polovina listopadu 2019.

- výzvy uzavřené: 

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: