Aktuální výzvy - DOTACE 14+

 

→ Operační program Životního prostředí (OPŽP)

→ Operační program Zaměstnanost (OPZ)

→ Integrovaný regionální operační program (IROP)

→ Program rozvoje venkova (PRV)

 

 Formuláře žádostí:               SZIF - Portál farmářee                      MS2014 +

Generátor nástrojů povinné publicity evropských strukturálních a investičních fondů

 


OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (OPŽP)


Program vyčerpán.


PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV)


Program vyčerpán.


OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OPZ)


Program vyčerpán.


INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP)


Program vyčerpán.

 

 

 

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: