Aktuální výzvy - DOTACE

 

→ Operační program Životního prostředí (OPŽP)

→ Operační program Zaměstnanost (OPZ)

→ Integrovaný regionální operační program (IROP)

→ Program rozvoje venkova (PRV)

 

 Formuláře žádostí:               SZIF - Portál farmářee                      MS2014 +

Generátor nástrojů povinné publicity evropských strukturálních a investičních fondů

 


OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (OPŽP)PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV)


 


OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OPZ)


Harmonogram výzev MAS Havlíčkův kraj - OPZ na rok 2019  zde.

 


INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP)


Harmonogram výzev MAS Havlíčkův kraj  - IROP na rok 2019 naleznete zde.

 

 

 

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: