Informace k PRV

Programový rámec PRV

V rámci Programu rozvoje venkova je podporován komunitně vedený místní rozvoj, resp. metoda LEADER, která přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby daného venkovského území a rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni. Programový rámec PRV místní akční skupiny Havlíčkův kraj naleznete v příloze.

Vyhlášené výzvy nalezete v sekci Aktuální výzvy - DOTACE


 

Soubory ke stažení

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: