Informace k OPŽP

Programový rámec OP ŽP

Komunitně vedený místní rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OP ŽP) může být realizován v rámci prioritní osy 4, specifického cíle 3: Posílit přirozené funkce krajiny.

Plánovaná celková alokace do území pro období 2017– 2023: 6 443 000,- Kč

Vyhlášené výzvy nalezete v sekci Aktuální výzvy - DOTACE.


 

Soubory ke stažení

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: