Animace škol

ANIMACE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
ŠABLONY I. a II.  PRO VZDĚLÁVACÍ ZAŘÍZENÍ, ANIMACE ÚZEMÍ                                
 

DŮLEŽITÉ!   Informace k šablonám v době současného uzavření škol (získané z MŠMT)

Dokument vydaný MŠMT k 30. 3. 2020, ve kterém je blíže specifikováno vykazování šablon v současné době (uzavřené vzdělávací organizace):

Dokument je ke stažení zde: https://opvvv.msmt.cz/aktualita/sdeleni-k-realizaci-sablon.htm

 

Co je ANIMACE území MAS?

V programovém období 2014-2020 vykonává naše místní akční skupina tzv. Animaci škol a školských zařízení pro OP VVV. Tato činnost je financována prostřednictvím SC 4.2 Integrovaného regionálního operačního programu.

Náplní činnosti MAS v rámci animace je:

 • metodická pomoc školským zařízením s výběrem vhodných šablon,
 • školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ, ZUŠ, SVČ a další školský zařízení
 • konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání veřejných zakázek, povinné publicitě
 • metodická pomoc při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, zadávání dat do
 • monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů,
 • metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu,
 • metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu.

Potřebujete pomoc s podáním žádostí?

Potřebujete poradit?

Chcete nejnovější informace? 

Ozvěte se - kontaktní osoba: Ing. Hana Chlubnová, 739 626 612, chlubnova@havlickuvkraj.cz

 


Šablony II - spolupráce s MAS Havlíčkův kraj

Výzva tzv. Šablony II pro MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, SVČ a ZUŠ 

Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha

(na odkazu jsou uveřejněny veškeré dokumenty k výzvě OP VVV: text výzvy, přehled šablon, kalkulačka indikátorů, vzorové dokumenty k vykazování atp.)

Výzva je otevřená od 28. 2. 2018 do 28. 6. 2019 (14.00 hodin)

Dotace = 100 %

Délka realizace projektu: 24 měsíců (projekt může být předčasně ukončen)

Semináře MAS:  ŠABLONY II - jak na to?

Aktuální stav animace území MAS Havlíčkův kraj - přehled podaných žádostí do Šablon II:

 

DŮLEŽITÉ dokumenty k Šablonám II:

 

UKONČENÍ PROJEKTU ŠABLONY I a II

Vykazování:

 

Vzory příloh ke zprávám o realizaci projektů výzvy Šablony II

 

 


Šablony I a spolupráce s MAS Havlíčkův kraj 

Přehled animace na území MAS Havlíčkův kraj - Šablony I 

Od června 2016 byla vyhlášena výzva z OP VVV č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ A ZŠ I. V této souvislosti došlo k navázání spolupráce škol a Místních akčních skupin (MAS). Tzv. animace škol a školských zařízení jsou jednou z povinných činností MAS. MAS oslovila všechny školy na svém území, školy musí vědět, že mají možnost s MAS spolupracovat a konzultovat své projekty.

Animace proběhnou ve třech hlavních vlnách - v 1. vlně stačí, že je škola zapojená do Místního akčního plánu, v dalších dvou vlnách už budou zmapovány potřeby jednotlivých ORP a výběr šablon se bude opírat o hotový Místní akční plán rozvoje vzdělávání na ORP. Výzvy na šablony se budou opakovat v roce 2018 a 2020. 

V čem Vám rádi za naši MAS pomůžeme v rámci OP VVV:

 • metodická pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon,
 • školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ,
 • konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání veřejných zakázek, povinné publicitě,
 • metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů,
 • metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu,
 • metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu. 

Základní informace o výzvě MŠMT  na "Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování" (Šablony pro MŠ a ZŠ I)

Informace k výzvě: 

 • číslo výzvy: 02_16_022 v prioritní ose 3 OP VVV
 • druh výzvy: průběžná
 • výzva vyhlášena: 23.6.2016
 • ukončení příjmu žádostí o podporu: 30.6. 2017
 • nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31.8. 2019
 • délka trvání projektu: 24 měsíců
 • udržitelnost: nerelevantní
 • příjem žádostí bude probíhat prostřednictvím systému ISKP

 

Oprávnění žadatelé:

 •  MŠ a ZŠ zapsané v rejstříku škol a školských zařízení

 

Více informací o vyhlášené výzvě na webu MŠMT

Soubory ke stažení

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: