Havlíčkův kraj, o.p.s.
Nepřehlédněte:
Aktuální výzvy - DOTACE
publicita

Animace škol

ANIMACE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
ŠABLONY PRO ŠKOLY                                
 

Výzva MŠMT Šablony II

MŠMT zveřejnilo výzvu k Šablonám II pro MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, SVČ, ZUŠ 

Více  informací zde:http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii


ANIMACE území MAS

V programovém období 2014-2020 vykonává naše místní akční skupina tzv. Animaci škol a školských zařízení pro OP VVV. Tato činnost je financována prostřednictvím SC 4.2 Integrovaného regionálního operačního programu a náplní činnosti MAS je:

 • metodická pomoc školským zařízením s výběrem vhodných šablon,
 • školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ, ZUŠ, SVČ a další školský zařízení
 • konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání veřejných zakázek, povinné publicitě
 • metodická pomoc při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, zadávání dat do
 • monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů,
 • metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu,
 • metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu.

 

NIDV – PROJEKT SRP (metodická podpora)- ZDE

Kontaktní osoba: Ing. Hana Chlubnová, 561 110 570, chlubnova@havlickuvkraj.cz

 

 

Tipy a triky pro ředitele a pedagogy při využívání Šablon II:

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/tipy-a-triky-pro-reditele-a-pedagogy-pri-vyuzivani-sablon-ii.htm?fbclid=IwAR3EZ637OXn5hxs8KHnu5hk0yOCuSc-0Vx3NO7wUJ7D-m0RRN5oe2PnJLqo


Šablony I

Od června 2016 byla vyhlášena výzva z OP VVV č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ A ZŠ I. V této souvislosti došlo k navázání spolupráce škol a Místních akčních skupin (MAS). Tzv. animace škol a školských zařízení jsou jednou z povinných činností MAS. MAS oslovila všechny školy na svém území, školy musí vědět, že mají možnost s MAS spolupracovat a konzultovat své projekty.

Animace proběhnou ve třech hlavních vlnách - v 1. vlně stačí, že je škola zapojená do Místního akčního plánu, v dalších dvou vlnách už budou zmapovány potřeby jednotlivých ORP a výběr šablon se bude opírat o hotový Místní akční plán rozvoje vzdělávání na ORP. Výzvy na šablony se budou opakovat v roce 2018 a 2020. 

V čem Vám rádi za naši MAS pomůžeme v rámci OP VVV:

 • metodická pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon,
 • školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ,
 • konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání veřejných zakázek, povinné publicitě,
 • metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů,
 • metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu,
 • metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu. 

Základní informace o výzvě MŠMT  na "Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování" (Šablony pro MŠ a ZŠ I)

 • číslo výzvy: 02_16_022 v prioritní ose 3 OP VVV
 • druh výzvy: průběžná
 • výzva vyhlášena: 23.6.2016
 • ukončení příjmu žádostí o podporu: 30.6. 2017
 • nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31.8. 2019
 • délka trvání projektu: 24 měsíců
 • udržitelnost: nerelevantní
 • příjem žádostí bude probíhat prostřednictvím systému ISKP

Více viz přiložené dokumenty.

 

Oprávnění žadatelé:

 •  MŠ a ZŠ zapsané v rejstříku škol a školských zařízení

 

Více informací o vyhlášené výzvě na webu MŠMT

Soubory ke stažení

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: