Zbigniew Czendlik: Postel hospoda kostel - NOVÝ TERMÍN

poslední aktualizace: 3.5.2021

 

Talk show známého a oblíbeného faráře Zbigniewa Czendlika má nový termín - měla by se uskutečnit 3. května 2021. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: