DEN VENKOVA - Zámek Ždár nad Sázavou

poslední aktualizace: 28.10.2017

Den venkova (28.10., 9-17 hodin).

Jedná se o jednu z největších letošních akcí na Zámku Žďár nad Sázavou. Cílem této akce je představit návštěvníkům fungování celého zámeckého hospodářství, které navazuje na principy hospodaření cisterciáckého kláštera ze 13. století, přírodu a venkov Žďárských vrchů.

Pozvánka

Více informací na: http://www.zamekzdar.cz/akce/den-venkova

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: