MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

Místní akční skupina Havlíčkův kraj aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043 se Sdružením místních samospráv ČR (SMS ČR).

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

Projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů" CZ.1.04/4.1.00/B6.00043

V našem regionu MAS Havlíčkův kraj byl od 1. 10. 2014 do 30. 11. 2015 zrealizován projekt s názvem „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů". Nositelem projektu bylo Sdružení místních samospráv v ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Místní akční skupina (MAS) Havlíčkův kraj se stala partnerem tohoto projektu.

O Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR)

Sdružení místních samospráv ČR bylo založeno v lednu roku 2008 a v současnosti čítá 1069 obcí a měst v Komoře obcí a 12 neziskových subjektů v Komoře organizací. V drtivé většině se jedná o členy se zájmem o rozvoj venkova či o spolupráci měst s venkovským prostorem. Sdružení místních samospráv je členěno do 13 krajských organizací. Starostové v krajích si sami hájí svá práva i zájmy. Více na www.smscr.cz 

Smyslem projektu bylo podpořit spolupráci obcí a zvýšit kvalitu a efektivitu výkonu veřejné správy s využitím platforem MAS. SMS ČR vydefinovalo 5 prioritních oblastí, z níž MAS Havlíčkův kraj vybralo 3.

Šlo o níže uvedená témata:

 • Regionální školství            
 • Doprava
 • Protipovodňová opatření a krizové řízení
 • Odpadové hospodářství
 • Zaměstnanost
 • Snížit administrativní zátěž obecních úřadů

Během projektu vzniklo:

 • Studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího efektivnějšího výkonu formou spolupráce.
 • Zásobník dobré praxe tj. Kuchařka ověřených nápadů z celé ČR a EU
 • Metodika spolupráce obcí na platformě MAS a její aplikace
 • Strategie spolupráce obcí MAS Havlíčkův kraj (SSO) - viz. příloha níže tohoto dokumentu
 • Pakt o spolupráci a partnerství uzavřené v regionu MAS Havlíčkův kra
 • Koncepční návrh legislativních řešení zaměřených na oblast MAS

Do projektu bylo zapojeno přes 1903 obcí, které jsou sdruženy do 72 MAS z 10 krajů České republiky. 

Více informací o projektu http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu

V rámci realizace projektu proběhla následující setkání: 

EVROPSKÉ FONDY PO LOPATĚ
Workshop pro starosty se uskutečnil v úterý 30. ledna 2015 od 13.30 hodin v KD Rubín v Brně. Na tématu workshopu byly zkratky jako MAS, CLLD, Leader, IPRÚ, ITI, IROP, OPZ, které sebou přinesly nové operační programy v novém programovacím období. Workshop byl zaměřený na lepší orientaci operačních programů, na možnosti čerpání, na budoucí programové období a MAS, ale také na představení projektu MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů.

I. KULATÝ STŮL

První kulatý stůl, který v rámci projektu se uskutečnil 24. února 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Zemědělské a. s. Krucemburk. Na kulatém stole byla představen projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ a jeho nositel. Dále bylo na setkání diskutováno nad jednotlivými okruhy spolupráce a nad současným stavem veřejné správy. Pozvánku a zápis naleznete v příloze níže

EVROPSKÉ FONDY A MAS (PODRUHÉ) a POLOPATĚ

Workshop určený pro starosty Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina se uskutečnil v pátek 9. října 2015 v 10.00 hodin v Hotelu Santon v Brně. V rámci programu bylo mimo jiné přednášeno a následně diskutováno nad problematickou  místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, nad budoucími projekty nakládání s odpady, nad komunitními centry v obcích a nad spoluprací obcí v MAS v oblasti zaměstnanosti. Na workshopu nechyběly dobré příklady praxe od starostů ani občerstvení. 

II. KULATÝ STŮL

V rámci projektu proběhl 2. kulatý stůl, který se konal v úterý 22. září 2015 od 17.00 hodin v kulturním domě v Jámách. Na kulatém stole byla představena nově vzniklá Strategie spolupráce obcí (SSO) na platformě MAS a byl odsouhlasen Pakt o spolupráci obcí. Pozvánku a zápis naleznete v příloze níže

Soubory ke stažení

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: