Místní agenda 21

Místní Agenda 21 (MA21) je programem konkrétních obcí, měst, regionů, který zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního prostředí na daném místě. MA21 je časově náročný proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování (řízení), zapojováním veřejnosti a využíváním všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji zvyšuje kvalitu života ve všech jeho směrech a vede k zodpovědnosti občanů za jejich životy i životy ostatních. Mnohé z aktivit a programů směřujících ke zlepšení kvality života a životního prostředí ve městech/obcích/regionech by se daly nazvat MA21. Jednotlivé činnosti musí být ovšem součástí dlouhodobé, jasně stanovené a veřejností přijaté strategie udržitelného rozvoje. MA21 může iniciovat kdokoliv (místní správa, neziskové organizace, škola, i jednotlivci). Iniciační skupina by měla zapojit co největší množství obyvatel ke tvorbě akčního plánu, který musí být následně zaštítěn politicky.

Více informací o MA21.

Kritéria MA21 - Pravidla hodnocení

Kritérium 7

Zásady MA21 - listopad 2016

 


AKCE 2017:

 • 9. ročník vánoční výstavy "Bez stromečku nejsou Vánoce"

Od úterý 19. prosince do pátku 29. prosince 2017 probíhala v prostorách budovy Úřadu městyse Nové Veselí výstava s názvem „Bez stromečku nejsou Vánoce“. Jednalo se již o devátý ročník této oblíbené výstavy, kterou pořádá místní akční skupina Havlíčkův kraj o.p.s. s vítěznou obcí z minulého ročníku. Rozhodování návštěvníku nebylo vůbec jednoduché, vždyť si každý musel vybrat v konkurenci 19 stromečků pouze jeden. Návštěvníci odevzdali celkem 491 hlasovacích lístků. Vítězem se stal stromeček z Obce Studnice u Hlinska s počtem 121 hlasů, na druhém místě se umístil originální stromeček Subregionu Velké Dářko s počtem 78 hlasů a na třetím místě stromeček z Chlumětína s počtem 51 hlasů. Gratulujeme vítězné obci, děkujeme za účast všem ostatním a budeme se těšit na 10. ročník, který proběhne v roce 2018 ve Studnici.

Výsledky hlasování o nejhezčí vánoční stromeček Havlíčkova kraje

 

 • Setkání u kulatého stolu

Zápis z kulatého stolu v Hluboké ze dne 28.9.2017

Zápis z kulatého stolu ve Svratce ze dne 26.9.2017

Zápis z kulatého stolu v Novém Veselí ze dne 21.9.2017

Zápis z kulatého stolu v Havlíčkově Borové ze dne 15.9.2017

Zápis z kulatého stolu v Polničce ze dne 8.9.2017

Pozvánka ke kulatému stolu 28.9.2017 v Hluboké

Pozvánka ke kulatému stolu 26.9.2017 ve Svratce

Pozvánka ke kulatému stolu 21.9.2017 v Novém Veselí

Pozvánka ke kulatému stolu 15.9.2017 v Havlíčkově Borové

Pozvánka ke kulatému stolu 8.9.2017 v Polničce


AKCE 2016:

 • Bez stromečku nejsou Vánoce

Ve Vatíně se konala naše společná vánoční výstava spojená s hlasováním o nejhezčí stromeček Havlíčkova kraje. Blahopřejeme městysu Nové Veselí, který se stal, díky originálnímu stromečku Školičky Kamarád, vítězem letošního ročníku. Těšíme se, že v roce 2017 zažijeme v Novém Veselí tak pěknou vánoční atmosféru jako letos ve Vatíně.

Výsledky hlasování o nejhezčí stromeček Havlíčkova kraje

 

 • Den MAS aneb není MASka jako maska 2016 v Havlíčkově Borové

Letošní ročník Dne MAS se uskutečnil v rámci Havlíčkovských slavností dne 3. září v Havlíčkově Borové. V obecních prostorách, které  místní akční skupina Havlíčkův kraj celoročně využívá, připravili zaměstnanci kanceláře prezentační akci. Zájemci z řad veřejnosti měli možnost nahlédnout do zákulisí kanceláře, která od roku 2006 získává peníze z EU na realizaci projektů žadatelů ze svého území. Další informace naleznete v přiloženém článku zde.

 

 • Setkání u kulatého stolu

Zápis ze závěrečného kulatého stolu ve Ždírci nad Doubravou z 19. 10.2016

Zápis z kulatého stolu v Havlíčkově Borové z 27. 9. 2016

Zápis z kulatého stolu v Pohledu 22. 9. 2016

Zápis z jednání u kulatého stolu v Malé Losenici dne 16. 6. 2016

Zápis z jednání u kulatého stolu v Novém Veselí dne 6. 6. 2016

 

 • Čištění řeky Sázavy 

Letošní ročník Čisté řeky Sázavy propršel. Přesto se úklidu zúčastnilo 160 dobrovolníků

 

 • Druhý ročník akce Čistá řeka Oslava

Úspěšně proběhl druhý ročník akce Čistá řeka Oslava 2016, kterou jsme organizovali na našem území. Celkem se zapojilo zhruba 270 dobrovolníků, mezi kterými nechyběla Základní škola a Mateřská škola z Nového Veselí.

 


 Akce 2015:

 • Bez stromečku nejsou Vánoce 

Od čtvrtka 17. prosince do středy 23. prosince 2015 proběhla v zasedací místnosti OÚ v Sobíňově výstava s názvem „Bez stromečku nejsou Vánoce“. Jednal se již o sedmý ročník této oblíbené výstavy, kterou pořádá MAS Havlíčkův kraj o.p.s. s vítěznou obcí z minulého
ročníku. Výsledky hlasování 2015.

 

 • Propagace a realizace programu MA21 v regionu MAS Havlíčkův kraj

V této aktivitě byly pořízeny drobné propagační předměty. Celkem bylo pořízeno 100 ks pravítek s logem s logem Zdravý kraj, 150 ks barevných tužek s logem Zdravý kraj, 205 ks souprav společenských her s logem Zdravý kraj a vloženým informačním letákem, 400 ks bavlněných tašek s logem Zdravý kraj.Propagační předměty jsme využili při kulatých stolech – do tomboly, dále pak na akcích pořádaných nebo spolupořádaných místní akční skupinou: Čistá řeka Sázava, Čistá řeka Oslava, Den MAS v Polničce. Do akce Čistá řeka Sázava se zapojilo cca 250 dobrovolníků z území MAS a do akce Čistá řeka Oslava se zapojilo zhruba 150 dobrovolníků. Při těchto dvou akcích podporujících zdravé chování k přírodě a v přírodě, byly sběračům odpadů rozdány bavlněné tašky na sběr těžkých, převážně skleněných odpadů. Den MAS v Polničce proběhl ve spolupráci s obcí při akci „Hod polničskou podkovou“. Bylo zde přítomno okolo 300 návštěvníků akce. MAS připravila pro návštěvníky akce vědomostní kvíz, ve kterém měli přítomní bez rozdílu věku určit správné odpovědi na otázky. Cílem kvízu bylo ověřit znalosti soutěžících o svém nejbližším okolí. Účastníkům akce byly rozdávány drobné propagační předměty. Propagační předměty byly využity také při kulatých stolech (tombola - závěrečný kulatý stůl v Jámách) a jejich další využití plánujeme při společné akci „Bez stromečku nejsou Vánoce“ v Sobíňově. Výroba propagačních předmětů byla provedena dodavatelsky.

Propagační předměty

 

 • FAIR TRADE na místní úrovni - propagace místních výrobců a řemeslníků

Místní akční skupina Havlíčkův kraj Vám představuje regionální firmy a produkty. Cílem našeho projektu je propagace šikovných lidí, žijících v regionu Havlíčkův kraj, kteří dodnes využívají tradiční řemeslné techniky a výrobní postupy, ale také zvýšit sounáležitost obyvatel s regionem a dát podnět pro nejrůznější formy spolupráce v regionu mezi podnikateli, veřejnou správou, ale i neziskovými organizacemi. Naším cílem je pomoci místním výrobkům a výrobcům, usnadnit zákazníkovi lépe se orientovat v místní produkci a umožnit mu podporovat výrobce ze svého regionu a konečně turistu seznámit se zbožím vyrobeným skutečně v území, které navštívil.

Již v minulém roce 2014 byl vytvořen první díl propagační brožury, která propaguje místní výrobce a řemeslníky, kteří s námi navázali spolupráci. Jen velmi málo výrobců zde uvedených může označovat své výrobky speciální značkou Regionální potravina Kraje Vysočina či speciálním logem VYSOČINA – regionální produkt®. Není to tím, že by snad jejich výrobky byly horší, jeto dáno možná jen malým sebevědomím některých z nich. Jsme si vědomi toho, že bohatství regionu spočívá zejména ve schopnostech a dovednostech lidí, kteří výrobou tradičních výrobků pomáhají uchovávat um a poznatky předešlých generací. Toto je důvod proč se místní akční skupina rozhodla vyhledat a představit Vám výrobce tradičních a místních producentů a poskytnout jim možnost bezplatně se zviditelnit prostřednictvím tohoto informačního materiálu.

Věříme, že propagace místních produktů napomůže místním výrobcům získat vyšší počet nových zákazníků.

Brožura MAS obálka

Produktová brožura 2015

 

 • Setkání u kulatého stolu 

Zápis z kulatého stolu ze dne 10. 9. 2015 v Havlíčkově Borové

Zápis z jednání u kulatého stolu ve Svratce dne 17. 9. 2015

Zápis z kulatého stolu v Novém Veselí dne 9. 9. 2015

Zápis z kulatého stolu v Krucemburku 7. 9. 2015

 


 Akce 2014:

 • BEZ STROMEČKU NEJSOU VÁNOCE - výsledky 2014

Výsledky 6. ročníku společné vánoční výstavy o nejhezčí stromek Havlíčkova kraje 2014 naleznete zde.

 

 • Setkání u kulatého stolu

V druhé polovině září proběhly na území MAS čtyři kulaté stoly, které byly zacíleny na novou integrovanou strategii území. Výstupy z kulatých stolů naleznete v přiložených zápisech.

Zápis ze závěrečného kulatého stolu v Havlíčkově Borové ze dne 8.10.2014

Zápis z kulatého stolu v Novém Veselí a foto ze dne 18.9.2014

Zápis z kulatého stolu ve Svratce a foto ze dne 23.9.2014

Zápis z kulatého stolu ve Ždírci nad Doubravou a foto ze dne 24.9.2014

Zápis z kulatého stolu v Modlíkově a foto ze dne 25.9.2014

 

 • Nové propagační předměty

Díky finanční podpoře Kraje Vysočina se nám podařilo pro místní akční skupinu vytvořit nové prezentační předměty, které příležitostně použijeme při našich akcích pořádaných v rámci MA21. 

Fotogalerie propagačních předmětů

 

 • Schválená žádost o dotaci na realizaci projektu MA21 v Havlíčkově kraji

Rada Kraje Vysočina schválila dne 11. 3. 2014 žádost naší místní akční skupiny o dotaci ze Zásad MA21 a Zdraví 21. 

Výpis žádostí ze systému eDotace

 

 • Prezentační akce MAS v Radostíně nad Oslavou

V pondělí 27. 1. 2014 pořádala naše MAS ve spolupráci s obcí Radostín nad Oslavou prezentační akci spojenou s výstavou, která informuje o MAS, MA 21 a o obcích patřících do naší územní působnosti. 

Informace o výstavě v Radostíně nad Oslavou

Prezentace

 

Akční plán MA21 pro rok 2014

 


Akce 2013: 

 • Společná vánoční výstava MAS v Chlumětíně BEZ STROMEČKU NEJSOU VÁNOCE

V průběhu vánočních svátků se v Chlumětíně konala společná akce MAS.

Výsledky hlasování 2013

 

 • Havlíčkův kraj podporuje FAIR TRADE, putovní výstava

V Havlíčkově Borové mohli účastníci společného setkání MA21 5. 11. 2013 shlédnout putovní výstavu zaměřenou na podporu Fair trade. Můžete si prohlédnout několik fotografií.

 

 •  Havlíčkův kraj podporuje FAIRTRADE

Naše místní akční skupina si klade za cíl formou osvěty posílit v našem regionu princip tzv. globální odpovědnosti. Pořídili jsme banner s informacemi o fair trade a stojan na prezentační materiály. Bližší informace naleznete na http://www.fairtrade.cz/. Nový banner si můžete prohlédnout zde.

Společné závěrečné setkání 5. 11. 2013 v Havlíčkově Borové

Zápis z jednání u kulatého stolu v Havlíčkově Borové ze dne 1.10.2013

Zápis z jednání u kulatého stolu v Novém Veselí ze dne 26.9.2013

Zápis z jednání u kulatého stolu v Přibyslavi ze dne 24.9.2013

Zápis z jednání u kulatého stolu ve Svratce ze dne 19.9.2013

Zápis z jednání u kulatého stolu ve Ždírci nad Doubravou ze dne 17.9.2013

 

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: