Cisterciácké klášterní krajiny

poslední aktualizace: 7.3.2022

Cisterciácké klášterní krajiny (PRV)

Pravidla a spolupráce PRV

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, Obecné a specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj), Podopatření 19.3 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny, Operace 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny zde.

Příručka pro publicitu: Informace, Příručka, Metodický výklad


Koordinační pracovní skupina

Příprava projektu:

(pracovní návrh k odsouhlasení) Smlouva o spolupráci

Jednací řád Koordinační pracovní skupiny

Etický kodex (užitný vzor pro projekt)


Realizace akcí

20. 5. 2022 Pozvánka: Workshop s vycházkou 2

Zpráva z Workshopu s procházkou 1 + fotografie

23. 4. 2022 Pozvánka: Workshop s procházkou 1


Výstupy projektu

Projekt je ve fázi realizace.

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: