Cisterciácké klášterní krajiny

poslední aktualizace: 7.3.2022

Cisterciácké klášterní krajiny (PRV)

Pravidla a spolupráce PRV

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, Obecné a specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj), Podopatření 19.3 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny, Operace 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny zde.

Příručka pro publicitu: Informace, Příručka, Metodický výklad


Koordinační pracovní skupina

Příprava projektu:

(pracovní návrh k odsouhlasení) Smlouva o spolupráci

Jednací řád Koordinační pracovní skupiny

Etický kodex (užitný vzor pro projekt)


Realizace akcí

18. 6. 2022 Pozvánka: Workshop s vycházkou 3

12. 6. 2022 Pozvánka: Cyklovýlet s workshopem

20. 5. 2022 Pozvánka: Workshop s vycházkou 2

Zpráva z Workshopu s procházkou 1 + fotografie

23. 4. 2022 Pozvánka: Workshop s procházkou 1

Celkový přehled akcí projektu


Výstupy projektu

Projekt je ve fázi realizace.

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: