KPS (KORDINACE)

 

PRACOVNÍ POZNÁMKY KPS

Co budou financovat MAS v rámci projektu a konkrétní lokality v letech 2019 – 2021 (TNC I)?

 • úhrada jednorázového paušálního podílu na společném projektu hlavnímu partneru (LAG Bamberk + Landrat Bamberk) 5.000 EURo. Tuto částku nelze proplatit z LEADER-CZ, musí dojít k zapojení dalších finančních partnerů (např. město, kraj, klášter, muzeum …. dle situace v konkrétním místě). Bude fakturováno z Bavorska jednorázově (2019).
 • úhrada podílu na společném projektu hlavnímu partneru (LAG Bamberk) 8.500 EURo na úhradu mzdových výdajů sdílených pracovníků. Tuto částku nelze proplatit z LEADER-CZ, musí dojít k zapojení dalších finančních partnerů (např. město, kraj, klášter, muzeum …. dle situace v konkrétním místě). Bude fakturováno z Bavorska postupně (2019,2020,2021)
 • úhrada podílu na společném projektu hlavnímu partneru (LAG Bamberk) 2.500 EURo na úhradu výdajů na e-aplikaci. Tuto částku nelze proplatit z LEADER-CZ (v jednání možnost uplatnit výdaje v ČR ve výši max. 100.000 Kč; ověřujeme na SZIF/MZe uznatelnost výdajů, když výběrové řízení bude probíhat v Německu), musí dojít k zapojení dalších finančních partnerů (např. město, kraj, klášter, muzeum …. dle situace v konkrétním místě). Bude fakturováno z Bavorska jednorázově (2020).
 • zpracování inventarizace cisterciácké krajiny dle závazné metodiky (prostřednictvím osob na DPP, poslouží jako příprava na vydání klíčových výstupů, tedy brožury a výstavy,… ) - možno financovat přes program LEADER – CZ, nebo dohodnout lokálně zpracování s odbornými partnery  
 • mezinárodní setkání (cestovní náklady, překlady, poplatky za exkurze,… - možno financovat přes program LEADER – CZ

Kromě projektového týmu, který se schází 2x ročně, možno zrealizovat řadu skupinových výjezdů/ exkurzí pracovních skupin (mělo by se jednat o zaměstnance projektu, formou PS/DPP zapojených do realizace), vzájemných po ČR i do zahraničí.

 • vydání vzdělávacích materiálů (příprava, grafika, tisk) a dalších tiskovin pro různé cílové skupiny (osvětově) ……. jako příprava na vydání klíčových výstupů, tedy brožury a výstavy,… - možno financovat přes program LEADER – CZ
 • marketing projektu (fotobanka) jako příprava na vydání klíčových výstupů, tedy brožury a výstavy,… - možno financovat přes program LEADER – CZ
 • mezinárodní společný marketing projektu (webové stránky) – jedná se o trvalý výstup, nelze financovat přes program LEADER v ČR. Zajistí LAG Bamberk v paušálu za „e-aplikace“.
 • vzdělávání pedagogických pracovníků – možno řešit prostřednictvím MAS/regionálních partnerů z projektů MAPII v jednotlivých ORP (prostředky jsou k dispozici ve všech ORP v ČR)
 • výstavy a konference (mezinárodní, putovní) ……. součást  klíčových výstupů, možno navázat na to lokální akce pro veřejnost,… - možno financovat přes program LEADER – CZ. Pokud bude financován mobiliář mobilní výstavy, nutno počítat s udržitelností tohoto výstupu (5let).
 • výroba filmu (nepovinný) –  jedná se o trvalý výstup, nelze financovat přes program LEADER v ČR. Pokud bude v místě zájem, musí dojít k zapojení dalších finančních partnerů (např. město, kraj, klášter, muzeum …. dle situace v konkrétním místě).
 • výroba SW mobilní aplikace (povinné) – jedná se o trvalý výstup, dle konzultace se SZIF (MZe) zřejmě nelze financovat přes program LEADER v ČR – především to, co bude pořízeno přes výběrové řízení realizované v Německu. Musí dojít k zapojení dalších partnerů, část bude financováno z Bamberku v paušálu (SW-app.) – jde o částku 2.500 EURo, již popsáno výše (3. odrážka).
 • lidarové snímkování (povinné) – dle konzultace se SZIF (MZe) zřejmě nelze financovat přes program LEADER v ČR. Musí dojít k finančnímu zapojení dalších partnerů nebo získání podkladů prostřednictvím partnerů, ze zkušenosti: řadu mapových podkladů tohoto typu vlastní Kraje, mohli by do projektu poskytnout (současně je využijí pro další vědecké bádání v příspěvkových organizacích typu muzea nebo odborné střední školy).
 • 3D modelování, výroba lokálního modelu (povinné) – jedná se o trvalý výstup, lze financovat přes program LEADER v ČR v limitu 100.000 Kč/ projekt (není zatím jasné, co fyzicky výroba může stát), musí dojít k zapojení dalších partnerů nebo řešení jinými zdroji. Ze zkušenosti: mohlo by se řešit samostatně (úplně mimo LEADER) např. jako produkt cestovního ruchu před krajské granty. Bude dále diskutováno. V případě (spolu)financování přes LEADER v ČR nutno počítat s udržitelností tohoto výstupu (5let) a umístění v informačním centru “ v gesci provozu MAS“ . Bude dále diskutováno a ověřováno na SZIF/MZe.
 • koncept turistických cest „cisterciácké krajiny“ –  průzkum (soupisy tras) možno financovat v rámci mzdových výdajů projektu, jako podklady pro další výstupy projektu. Potenciálně se jedná se o trvalý výstup, není jasné, zda budeme moci lze/nelze financovat přes program LEADER v ČR. Na rozdíl od Bavorska máme ale u nás KČT a ČR proznačkovanou a určitě využijeme stávajících turistických tras. V rámci projektu bychom mohli pořešit přípravu (návrhy, grafika) a možná i výrobu informačních panelů, které by se umisťovali  v regionu. Bude dále diskutováno a ověřováno.
   

Co je potřeba za MAS-CZ požadovat na lead-partnerovi (LAG Bamberk):

 • zapojení (našich) expertů do společné vědecké pracovní skupiny (výzkum cisterciácké krajiny a jeho interpretace)
 • zapojení do příprav a připomínkování návrhů a funkcionalit e-aplikace (!!! možno využít řady zkušeností z ČR  s e-aplikacemi pro turismus)
 • použití češtiny ve všech hlavních výstupech projektu (e-aplikace, webové stránky, výstavy, brožury/tiskoviny)
 • průběžné zajištění překladů projektové dokumentace (odborné texty i administrativní) do češtiny (!!! ukazuje se jako velmi důležité pro jednotný výklad obsahu dokumentace v různých jazycích)
    

MAS Rozkvět - Krejčíčková, 16. 4. 2019

Další podklady: identifikace možných nákladových položek rozpočtu a jejich financovatelnost z LEADER –ČR ( dokument POPIS PROJEKTU CZ MAS)

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: