Finanční výhled

Jak bude celý projekt sítě financován?

  • hlavní partner  LAG Bamberk/Landrat Bamberk navrhl využít dotace LEADER (vzhledem k tomu, že v Bavorsku má možnost dotace LEADER 80% nákladů projektu, což je zcela výjimečné)
  • z tohoto důvodu (využití dotace LEADER) je nutné ve všech konkrétních lokalitách zapojit do projektu MAS (MAS / LAG = místní akční skupina), která je jediným způsobilým příjemcem dotace LEADER. MAS působí ve všech konkrétních lokalitách, jejichž zapojení je plánováno (Plasy = MAS Světovina; Vyšší Brod = MAS Rozkvět; Žďár nad Sázavou = MAS Havlíčkův kraj; Velehrad = MAS Buchlov); všechny tyto MAS mají schválenu SCLLD a finanční plán/rozpočet  určený na projekty spolupráce LEADER (přiděleny dotační prostředky LEADER na tento typ projektů)
  • pravidla dotace LEADER-CZ umožňují financovat pouze část aktivit projektu, proto je potřeba, aby v konkrétních lokalitách vstupovali do financování v konkrétních lokalitách další partneři
  • celkový plán projektu je rozdělen na 2. fáze, zacílených na postupnou přípravu zápisu do EHL v letech 2019 – 2021
     

Návrh harmonogramu:

fáze I (TNC I): 2019 – 2021 – PŘIPRAVOVANÝ PROJEKT  MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE MAS (předpokládané podání žádosti 06/2019 (DE) a následně (CZ), zahájení od 09/2019, realizace do 24 měsíců) – inventarizace krajiny a sběr dat, modelování 3D/aplikace, tiskoviny, výstavy, konference, exkurze

fáze II (TNC II): 2020-2021 – především lokální vyznačení turistických tras „Cisterciácké krajiny“, letáky pro návštěvníky, informační cedule, edukace průvodců apod. ((poznámka: na tuto fázi se nevztahují ze strany hlavního partnera z Bavorska žádné požadavky, tato fáze realizace závisí na lokálních potřebách  - možno nakombinovat s dalšími zdroji nebo partnery,…))

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: