EHL

 

Mezi cíle označení „Evropské dědictví“ patří upevnění pocitu sounáležitosti evropských občanů, a zejména mladých lidí, s Evropskou unií na základě společných hodnot a prvků evropských dějin a kulturního dědictví, docenění významu národní a regionální rozmanitosti a posílení vzájemného porozumění a mezikulturního dialogu.


Označení poskytuje evropským občanům nové možnosti poučit se o společném, a přesto rozmanitém kulturním dědictví, o našich společných dějinách a o hodnotách a úloze EU.


Označení „Evropské dědictví“ se uděluje pamětihodnostem, které mají velkou symbolickou hodnotu pro Evropu a které vyzdvihují společné evropské dějiny a budování Evropské unie (EU) a rovněž evropské hodnoty a lidská práva, na nichž je založena evropská integrace.


Pravidla a postupy týkající se označení „Evropské dědictví“ jsou stanoveny v právním dokumentu, konkrétněji v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1194/2011/EU. Uchazeči o označení by si měli prostudovat tyto pokyny i uvedené rozhodnutí. Pamětihodnosti ucházející se o označení se v případě dotazů týkajících se jejich účasti na iniciativě „Evropské dědictví“ a předběžného výběru na vnitrostátní úrovni mohou obracet na kontaktní místo ve své zemi.


Výběr pamětihodností probíhá ve dvou fázích. Nejdříve musí být proveden předběžný výběr pamětihodností na vnitrostátní úrovni. Poté panel nezávislých odborníků pod vedením Komise uskuteční konečný výběr.
Za účelem udělení označení pamětihodnosti usilují o dosažení těchto konkrétních cílů:
a) zdůraznit jejich celoevropský význam;
b) zvýšit povědomí evropských občanů, a zejména mladých lidí, o jejich společném kulturním dědictví;
c) usnadnit sdílení zkušeností a výměny osvědčených postupů po celé Unii;
d) posílit a zlepšit přístup ke kulturnímu dědictví pro všechny, zejména pro mladé lidi;
e) posílit mezikulturní dialog, zejména mezi mladými lidmi, prostřednictvím
vzdělávání v oblasti umění, kultury a historie;
f) podporovat synergie mezi kulturním dědictvím na jedné straně a soudobou tvorbou a tvořivostí na straně druhé;
g) přispět k atraktivitě a hospodářskému a udržitelnému rozvoji regionů, zejména prostřednictvím kulturního cestovního ruchu.

Celý metodický dokument ke stažení zde.

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: