Základní informace

Společnost byla založena 8. března 2006 s cílem podpořit rozvoj venkovského regionu v daném území. Na společné schůzi zakladatelů dne 8. 10. 2014 došlo ke změně Zakladatelské smlouvy. Zakladatelská smlouva byla změněna na Zakladatelskou listinu, ve které byl přesně vymezen pojem MAS (Místní akční skupina) Havlíčkův kraj. MAS Havlíčkův kraj byla ustanovena jako organizační složka Společnosti, zároveň byly vymezeny kompetence jednotlivých orgánů MAS. 

Zakladatelé společnosti:

 • Město Ždírec nad Doubravou, Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou, IČ: 00268542
 • Město Přibyslav, Bechyňovo nám.1, 582 22 Přibyslav, IČ: 00268097
 • Obec Krucemburk, nám.Jana Zrzavého 13, 582 66 Krucemburk, IČ: 00267716
 • Obec Vojnův Městec, Vojnův Městec 27, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 00295761
 • Obec Havlíčkova Borová, Náměstí 278, 582 23 Havlíčkova Borová, IČ: 00267431
 • Obec Modlíkov, Modlíkov 60, 582 22 Přibyslav, IČ 00579963
 • Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost, Koželušská 385, 582 66 Krucemburk, IČ: 60917962
 • TJ Spartak Staré Ransko, Staré Ransko, 582 66 Krucemburk, IČ: 46483853
 • TJ Jiskra Vojnův Městec, Vojnův Městec, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 15544257
 • TJ Sokol Havlíčkova Borová, Pivovarská 354, 582 23 Havlíčkova Borová, IČ: 15059057
 • Kulturní zařízení města Přibyslav, Bechyňovo náměstí 45, 582 22 Přibyslav, IČ: 71169113
 • Milan Uttendorfský, Rybízovna 30, 582 23 Havlíčkova Borová, IČ: 44454244
Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: