Zpráva o plnění ISg od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019

poslední aktualizace: 1.11.2019

Zprava o plneni ISg od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: