Zápisy z jednání Správní rady a Programového výboru ze dne 17. 1. 2019

poslední aktualizace: 31.1.2019

 

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: