Zápisy z jednání Programového výboru a Správní rady ze dne 29. 10. 2018

poslední aktualizace: 1.11.2018

 

Zápis z jednání Programového výboru: 

 

Zápis z jednání Správní rady:

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: