Zápis z jednání programového výboru ze dne 17.1.2018

poslední aktualizace: 25.1.2018

Zápis 1/2018 ze dne 17.1.2018

Příloha č.2 - Text výzvy č.2 z PRV

Příloha č.3 - Harmonogram výzev MAS z IROP

Příloha č.4 - Informace k výzvě MAS z OPŽP

Příloha č.5 - Harmonogram MAS z OPZ

 

 

 

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: