Semináře k vyhlášeným výzvám z OPZ (13. 11. 2018 a 27. 11. 2018)

poslední aktualizace: 29.10.2018

 

POZVÁNKA na seminář pro žadatele v rámci výzev MAS Havlíčkův kraj:

  • Výzva č. 5 MAS Havlíčkův kraj – Propojení profesních a rodinných potřeb, opatření 3
  • Výzva č. 6 MAS Havlíčkův kraj – Vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné
    skupiny obyvatel, opatření 2
  • Výzva č. 7 MAS Havlíčkův kraj - Podpora sociální integrace včetně vzdělávání sociálních
    pracovníků - opatření 4
  • Výzva č. 8 MAS Havlíčkův kraj - Vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti
    sociálního podnikání - opatření 1

 

Termíny seminářů: 

13. listopad 2018 od 13.00 hodin - pozvánka zde

27. listopad 2018 od 15.00 hodin - pozvánka zde

Místo konání: kancelář MAS (Havlíčkova ulice 67, Havlíčkova Borová)

Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program rozvoje venkova
LEADER
místní Agenda 21
podpořil Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NS MAS ČR
Sdílejte stránku: